prótesis dentales en Sants Montjuïc, Barcelona. Clínica dental en Sants Montjuïc, Barcelona. Dentista en Sants Montjuïc, Barcelona
protesis-dentales
Pròtesis dentals

Recupera la naturalitat del teu somriure

protesis-dentales

Les pròtesis dentals són una bona opció per substituir una o diverses dents perdudes, ja sigui com a conseqüència de la malaltia periodontal, per una càries profunda no tractada o per un traumatisme que afecta l’interior de la peça. A l’Institut Dental Pere Claver podem reposar les dents perdudes o corregir les peces desgastades amb materials ceràmics. En tot cas, apliquem les últimes tècniques i la tecnologia CAD-CAM per a la confecció d’aquests dispositius. Així, garantim que les pròtesis s’adapten perfectament a la cavitat oral del pacient, en quant a forma, color i grandària.

Els tractaments amb pròtesis dentals són segurs i efectius i permeten la restauració de l’estètica i la capacitat masticatòria i comunicativa de la boca quan un pacient ha perdut una, algunes o totes les dents d’una arcada. A més, la restauració de l’anatomia dental també permet evitar altres problemes bucodentals, com, per exemple:

  • La deterioració i el desgast de la resta de les dents. L’absència d’una o diverses peces dentals obliga la boca a adaptar-se a la nova situació, de manera que pot causar problemes en els maxil·lars a causa de la sobrecàrrega de l’articulació temporomandibular.
  • La dificultat per menjar, mastegar i deglutir els aliments.
  • El moviment de les dents adjacents al forat deixat per la peça perduda. Aquesta situació, a la vegada, pot desembocar en apinyament de les dents, dificultant la higiene bucodental diària.
  • Els problemes per a l’articulació d’alguns sons.
  • La reabsorció de les estructures òssies que donen suport a les dents.

A la nostra clínica dental a Sants Montjuïc, Barcelona, avaluem de forma detallada la situació de cada pacient per elaborar una planificació personalitzada del tractament. En funció de les recomanacions del nostre equip d’experts en pròtesis dentals, s’escull el dispositiu més idoni per realitzar la rehabilitació de la boca. D’aquesta manera, obtenim una pròtesi perfecta per a cada pacient que ens permet assegurar, sense cap mena de dubte, la seva funcionalitat i durabilitat, a més de la seva estètica.

Una pròtesi dental substitueix artificialment les dents naturals, de manera que és una solució perfecta quan un pacient ha perdut part o la totalitat de les dents. Aplicant aquests dispositius, restablim la capacitat masticatòria de la dentició i millorem l’estètica dental del pacient.

Així, els pacients que visiten l’Institut Dental Pere Claver poden tornar a menjar amb normalitat i a somriure sense cap mena de complexos.

Bàsicament, podem distingir entre les pròtesis dentals completes, que permeten reemplaçar totalment una o les dues arcades del pacient, i les pròtesis parcials, que substitueixen una o diverses dents perdudes. A més, també podem diferenciar entre les pròtesis fixes i les pròtesis removibles. Les pròtesis fixes engloben les corones i els ponts fixos suportats per les dents, les pròtesis fixes sobre implants i les pròtesis híbrides sobre implants. Les removibles, per la seva part, poder ser completes o parcials.

A l’Institut Dental Pere Claver realitzem diversos tractaments amb pròtesis dentals, entre els quals destaquen:

  • Pròtesis removibles.
  • Pròtesis fixes de ceràmica sense metall.
  • Rehabilitacions totals de la boca.
  • Rehabilitacions ceràmiques d’alta qualitat estètica: amb zirconi, Empress, metall-ceràmica, disilicat de liti i alúmina.
  • Procediment mitjançant càrrega immediata, pels quals podem col·locar les dents al moment.

 

Quins són els beneficis d’un tractament amb pròtesis dentals?

Els tractaments amb pròtesis dentals no només permeten que el pacient parcial o totalment sense dents pugui recuperar el seu somriure natural, sinó que, a més, possibiliten:

La recuperació de l’estètica i la capacitat comunicativa i masticatòria

El manteniment de l’estructura de la mandíbula. Així, s’evita el moviment, en cas de que encara existeixi, de les dents adjacents cap al forat deixat per les peces dentals perdudes

La prevenció contra el desgast de les dents sanes, ja que l’absència de peces dentals suposa que s’exerceixi una força major sobre la resta

La deformació de la cara i del llavi on s’ha produït la pèrdua dental

La millora de la pronunciació dels sons

La recuperació de la confiança i l’autoestima, ja que les pròtesis permeten tornar a menjar sense problema i, a més, somriure de forma natural

Els nostres tractaments de pròtesis dentals