Sorteig "Blanquejament dental" | Bases legals

La FUNDACIÓ SANITÀRIA SANT PERE CLAVER a través del seu INSTITUT DENTAL PERE CLAVER sorteja un Blanquejament dental valorat en 300 euros, amb motiu de premiar la comunitat de seguidors del seu perfil a la plataforma d’Instagram.

1.- OBJECTE. L’Institut Dental Pere Claver amb domicili a Carrer Vila i Vilà, 16 de Barcelona (08004), organitza aquest sorteig la finalitat del qual és premiar una persona seguidora del nostre perfil a Instagram, amb un blanquejament dental realitzat al mateix institut dental.

 

2.- DATES DE PARTICIPACIÓ. El període de participació serà del 17 de novembre al 1 de desembre a les 23.59 h.

 

3.- PARTICIPACIÓ. Podran participar en el concurs totes aquelles persones majors de 18 anys i que siguin seguidors del perfil oficial d’Institut Dental Pere Claver a Instagram, que hagin donat “Me Gusta” a la publicació “SORTEIG D’UN BLANQUEJAMENT DENTAL” o totes les publicacions “SORTEO D’UN BLANQUEJAMENT DENTAL” que estiguin promocionades i que nomenin un amic/ga o més amics/gues. Poden esmentar diferents persones el nombre de vegades que desitgin i, cada comentari amb un amic diferent esmentat, serà una participació extra. A més, com a participació extra poden compartir en stories la publicació del sorteig esmentant el perfil oficial d’Institut Dental Pere Claver.

 

4.- ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ. Promoció vàlida per a àmbit nacional.

 

5.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ: Es pot participar al sorteig a través del post al perfil oficial d’Instagram d’Institut Dental Pere Claver. Perquè es consideri una participació correcta, les persones participants hauran de:

1- Ser seguidors/es de @pereclaverinstitutdental  a Instagram.

2- Donar “M’agrada” a la publicació.

3- Realitzar un o més comentaris esmentant altres usuaris de la xarxa social Instagram.

4- Com a participació extra, poden compartir a stories la publicació del sorteig esmentant el perfil oficial d’Insitut Dental Pere Claver. Per poder comprovar, caldrà que s’esmenti a @pereclaverinstitutdental. Un cop es faci el sorteig amb totes les persones que hi participin, l’organització del sorteig verificarà i validarà si s’ha realitzat o no aquesta difusió.

Qui complint els requisits anteriors, vulgui prendre part en aquesta promoció, haurà d’estar atent a les stories d’Institut Dental Pere Claver el 2 de desembre de 2022.

L’Institut Dental Pere Claver es reserva el dret d’eliminar qualsevol persona participant que remeti missatges que no tinguin a veure directament amb el tema de la promoció, incloguin frases ofensives, paraules malsonants, inadequades, insults, amenaces i, en definitiva, tota expressió que representi una manca de respecte contra l’entitat organitzadora, tercers, tant persones físiques com jurídiques, o vagi en general contra la moral i l’ordre públic.

 

6.- MECÀNICA D’ASSIGNACIÓ DE PREMIS.Per a l’assignació del premi s’utilitzarà la plataforma “AppSorteos”. Podeu consultar el funcionament del sorteig aquí. L’organització difondrà mitjançant stories el guanyador/ai també enviarà un missatge privat a la persona guanyadora el dia 2 de desembre. L’Institut Dental Pere Claver no es fa responsable de la impossibilitat de contactar amb la persona guanyadora ni de la impossibilitat de fer entrega del premi, perquè la persona no respon a la publicació realitzada a Instagram.

Tampoc no serà responsabilitat de l’Institut Dental Pere Claver, la impossibilitat de la persona guanyadora de concertar i concretar una data per al lliurament del premi. La participació en la promoció és de caràcter gratuït i no suposa cap cost addicional als seus participants.

 

7.- PREMI. Entre els qui hagin seguit la mecànica de participació de forma correcta, se sortejarà 1 “BLANQUEJAMENT DENTAL VALORAT EN 300 €”. El guanyador/a del concurs obtindrà 1 “BLANQUEJAMENT DENTAL VALORAT EN 300 €”. El 2 de desembre es farà públic el nom de la persona guanyadora a través de les stories de @pereclaverinstitutdental. Un cop contactat amb la persona guanyadora, se us explicarà el procés de lliurament del “BLANQUEJAMENT DENTAL”.

 

8.- PUBLICITAT.Des d’Instagram Ads es farà promoció d’aquest sorteig i, per tant, hi haurà 3 publicacions del feed per participar-hi (1 orgànica, 2 promocionades). La participació serà vàlida a qualsevol de les 3 publicacions realitzades el 17/11.

 

9.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES. La participació al concurs implica l’acceptació de les presents bases per les persones interessades i participants.

 

DISPOSICIONS GENERALS:

La participació al concurs suposa l’acceptació integra de les presents Bases i la submissió expressa a les decisions interpretatives que efectuï l’Institut Dental Pere Claver.

Institut Dental Pere Claver es reserva la facultat d’excloure de la promoció tota aquella persona sobre la qual es comprovi que les dades facilitades no són vertaderes i/o aquelles persones que cometin irregularitats o il·legalitats en el registre i/o participació en la promoció.

Institut Dental Pere Claver es reserva el dret d’anul·lar qualsevol participació que sigui abusiva o fraudulenta.

Institut Dental Pere Claver es reserva el dret d’anul·lar qualsevol participació que consideri inadequada quant al contingut i el llenguatge o que no compleixi amb la mecànica establerta per a la promoció.

Institut Dental Pere Claver es reserva el dret d’efectuar qualsevol modificació, supressió i/o addició a les presents bases promocionals, prèvia comunicació.

Mitjançant el consentiment exprés per escrit dels interessats, Institut Dental Pere Claver es reserva el dret d’utilitzar les dades identificatives dels participants per reproduir-les i utilitzar-les en qualsevol activitat publica-promocional relacionada amb l’Institut Dental Pere Claver sense que aquesta utilització els confereixi dret de remuneració o cap benefici.

Queda expressament exclosa d’aquesta promoció qualsevol persona pertanyent al personal treballador de l’Institut Dental Pere Claver així com una altra persona relacionada directament o indirectament amb la creació i realització de la present promoció.

Amb la participació en aquest concurs, els participants accepten que les dades que facilitin siguin tractades conforme a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals ia la nova Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic passaran a ser tractats per la Fundació Sanitària Sant Pere Claver- Institut Dental Pere Claver amb la finalitat de gestionar la participació en aquesta promoció i el lliurament dels premis, a més de continuar oferint notícies sobre la nostra companyia i els nostres productes i serveis, per qualsevol mitjà, incloent correu electrònic.

Les persones participants de la promoció podran exercir els seus drets daccés, oposició, rectificació o supressió sol·licitant per escrit i adjuntant fotocòpia del seu DNI, mitjançant correu electrònic a dpd@pereclaver.org

No Comments

Leave a Reply