Mobilitat dental: per què es pot moure una dent?

Mobilitat dental: per què es pot moure una dent? Has notat que, des de fa un temps, se’t…