dentista en Sants Montjuïc, Barcelona. Clínica dental en Sants Montjuïc, Barcelona. Valor social en Sants Montjuïc, Barcelona. Odontología sin ánimo de lucro en Barcelona. Odontología sin ánimo de lucro en Sants Montjuïc, Barcelona. Dentista sin ánimo de lucro en Barcelona. Dentista sin ánimo de lucro en Sants Montjuïc, Barcelona. Personas en riesgo de exclusión en Barcelona. Odontología para personas con discapacidad en Barcelona. Odontología para personas con diversidad funcional en Barcelona. Dentista para personas con discapacidad en Barcelona. Dentista para personas con diversidad funcional en Barcelona. odontología conservadora en Sants Montjuïc, Barcelona.  Dentista en Sants Montjuïc, Barcelona. Clínica Dental en Sants Montjuïc, Barcelona
valor-social
Valor social

Anualment subvencionem els tractaments de 2.700 pacients
en situació o risc d’exclusió social

valor-social

L’Institut Dental Pere Claver pertany al Grup Sant Pere Claver, una institució amb més de 70 anys d’història, sense ànim de lucre i amb vocació de servei comunitari, que forma part de la xarxa pública de salut i de la xarxa pública de serveis socials.

Un dels trets diferenciadors de l’Institut Dental Pere Claver és el seu caràcter social i no lucratiu. Amb l’objectiu de respondre a les noves demandes sanitàries i socials de la població, raó de ser del Grup, els beneficis es reinverteixen en:

  • Inversions per millorar les instal·lacions i la tecnologia que fem servir en els tractaments odontològics, per tal de donar la millor qualitat als nostres pacients.
  • Projectes solidaris: subvencionem parcialment o totalment tractaments odontològics per a nens, joves i adults en situació de vulnerabilitat.

Millorant la teva salut bucodental, ajudes a millorar també la de persones
amb risc d’exclusió social i econòmica

Subvencionem tractaments
a 2.700 pacients

Gràcies a pacients com tu, cada any destinem més de 48.000 € a atendre la salut dental de persones en risc d’exclusió.

ninos

Atenem a més de 100 infants de famílies vulnerables

Cada any invertim més de 17.000 € de fons propis amb tractaments d’alta complexitat per a infants en risc d’exclusió.

solidaridad

Realitzem 3.200 visites gratuïtes a pacients de col·lectius vulnerables

Durant el 2022 hem fet més de 300 tractaments gratuïts de llarga durada per a persones en situació d’exclusió social.

configuracion

Col·laborem amb més de 35 entitats socials

Sant Joan de Déu Serveis Socials, Arrels Fundació, Càritas, o la Fundació Germà Tomàs Canet són algunes de les organitzacions que col·laboren amb el nostre projecte social.

Si et tractes a l’Institut Pere Claver, pagaràs el mateix que a una clínica convencional amb la diferència que aquests diners aniran destinats
a què infants i persones adultes amb especials dificultats puguin gaudir de tractaments bucodentals no coberts pel sistema públic de salut.

Persones amb problemes de salut mental

L’Institut forma part del Grup Sant Pere Claver, entitat amb més de 70 anys d’història que dedica gran part de la seva activitat a atendre persones amb problemes de salut mental mitjançant diferents recursos sanitaris, socials, residencials i laborals.

Actualment, al Grup Sant Pere Claver treballen més de 740 professionals en els diferents serveis adreçats a persones amb problemes de salut mental (psicòlegs/òlogues, psiquiatres, infermers/es, treballadors/es i educadors/es socials, etc.).

Aquest bagatge i especialització ha permès que l’Institut Pere Claver s’hagi convertit en una institució de referència en l’atenció odontològica a persones amb problemes de salut mental, les quals de vegades requereixen d’unes tècniques, habilitats i sensibilitat diferents a la d’altres tipus de pacients.

Persones amb discapacitat intel·lectual

Des de l’any 2007, el Grup Sant Pere Claver treballa en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual mitjançant la gestió d’un centre de dia i una residència de la xarxa pública de serveis socials. Aquesta experiència, i el treball en xarxa amb altres entitats socials que presten serveis especialitzats per a persones amb discapacitat intel·lectual, ens permet una aproximació a aquests pacients més acurada, personalitzada i adient a les necessitats de cada persona.

L’atenció que oferim és sempre personalitzada i adaptada a les necessitats específiques de cada persona, independentment de les seves característiques i situació personals.

Missió i visió

Grup Sant Pere Claver, del qual formem part, és una institució sense ànim de lucre integrada per diverses entitats que promovem més de 30 programes en els àmbits sanitarisocialdrets i suports i laboral, els quals registren anualment més de 100.000 visites de persones usuàries.

Des del Grup, prioritzem l’assistència integral i transversal de les persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social per a cobrir les seves necessitats bàsiques de salut, contribuir a la millora de la seva qualitat de vida i garantir els seus drets, situant-les sempre al centre de la presa de decisions i fomentant la seva autonomia i capacitats perquè tinguin una vida més autònoma.

Els serveis que impulsem ofereixen una especial atenció als col·lectius com la infància i l’adolescència en risc d’exclusió, les persones amb discapacitat intel·lectual, amb problemes de salut mental o en situació de sense sostre. Realitzem la nostra missió de cura i acompanyament de les persones més vulnerables sempre des dels valors que defineixen el Grup Sant Pere Claver: responsabilitat, compromís solidari, confiança, igualtat, autonomia, intimitat i transparència.

Dades referides a l’any 2021
.
31.000 € és la xifra que l’Institut deixa d’ingressar aplicant les bonificacions que es fan a aquelles persones en situació de vulnerabilitat que compleixen els criteris fixats per l’Institut.