radiografía digital en Sants Montjuïc, Barcelona. Dentista en Sants Montjuïc, Barcelona. Clínica dental en Sants Montjuïc, Barcelona
Banner-Radiografía digital
Radiografia digital
Banner-Radiografía digital

Les tècniques de diagnòstic radiològic, com per exemple l’ortopantomografia o el TAC Dental, permeten realitzar una avaluació detallada de l’estat de les dents, dels teixits i de les estructures de la cavitat oral d’un pacient. Gràcies a aquestes tècniques, a la nostra clínica dental a Sants Montjuïc, Barcelona, podem realitzar un diagnòstic precís que ens permet definir la planificació del tractament més adequada en cada cas. D’aquesta manera, les radiografies possibiliten la detecció precoç de patologies que no són apreciables a simple vista, a més de permetre l’avaluació de l’estat de l’os al voltant de les dents i els implants.


Per altra banda, la radiologia digital exposa el pacient a una quantitat menor de radiació i, a més, simplifica el procés d’avaluació. Les imatges obtingudes mitjançant el diagnòstic digital s’envien directament a un ordinador, de manera que es poden visualitzar de forma pràcticament immediata i ofereixen més detalls de la boca del pacient. A més, gràcies a diversos softwares, el nostre equip de professionals pot comparar l’evolució del pacient, essent útil per a la prevenció de patologies bucodentals futures.