dentista en Sants Montjuïc, Barcelona. Clínica dental en Sants Montjuïc, Barcelona. Valor social en Sants Montjuïc, Barcelona. Odontología sin ánimo de lucro en Barcelona. Odontología sin ánimo de lucro en Sants Montjuïc, Barcelona. Dentista sin ánimo de lucro en Barcelona. Dentista sin ánimo de lucro en Sants Montjuïc, Barcelona. Personas en riesgo de exclusión en Barcelona. Odontología para personas con discapacidad en Barcelona. Odontología para personas con diversidad funcional en Barcelona. Dentista para personas con discapacidad en Barcelona. Dentista para personas con diversidad funcional en Barcelona. odontología conservadora en Sants Montjuïc, Barcelona.  Dentista en Sants Montjuïc, Barcelona. Clínica Dental en Sants Montjuïc, Barcelona
valor-social
Valor social

Anualment subvencionem els tractaments de 1.700 persones
en situació o risc d’exclusió social

valor-social

L’Institut Dental Pere Claver és una fundació sense ànim de lucre que reinverteix el 100% dels seus ingressos a finançar tractaments a persones i famílies amb pocs recursos econòmics, i a millorar els mitjans tècnics per donar la millor atenció als seus pacients.

Un dels trets diferenciadors de l’Institut Dental Pere Claver és el seu caràcter social i no lucratiu. Som una fundació, el que vol dir que el 100% dels beneficis els destinem a dos tipus de projectes:

  • Inversions per millorar les instal·lacions i la tecnologia que fem servir en els tractaments odontològics, per tal de donar la millor qualitat als nostres pacients.
  • Projectes solidaris: subvencionem parcialment o totalment tractaments odontològics per a nens, joves i adults en situació de vulnerabilitat.

L’Institut pertany al Grup Sant Pere Claver, una institució amb més de 70 anys d’història, amb vocació de servei comunitari, i que forma part de la xarxa pública de salut i de la xarxa pública de serveis socials., una institució amb més de 70 anys d’història, amb vocació de servei comunitari, i que forma part de la xarxa pública de salut i de la xarxa pública de serveis socials.

Millorant la teva salut bucodental, ajudes a millorar també la de persones amb dificultats econòmiques

  • Cada any, 1.700 persones es beneficien de tractaments bonificats (gratuïts o amb descomptes) realitzats pels professionals de l’Institut.
  • Des de l’any 2017, l’Institut Pere Claver ha atès 50 nens de famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i social amb tractaments d’alta complexitat (8 visites, de mitjana, per nen) de manera totalment gratuïta.
  • En total, cada any dediquem més de 50.000€ als nostres tractaments solidaris, gràcies a la nostra política de reinversió social dels beneficis.

Si et tractes a l’Institut Pere Claver, tu pagues el mateix que a una altra clínica, amb la diferència de què ajudes a finançar el tractament que reben altres persones que no poden pagar-lo en una clínica convencional amb ànim de lucre.


Els nostres beneficis els reinvertim en millorar les instal·lacions i a què nens i adults amb especials dificultats puguin gaudir de tractaments bucodentals no coberts pel sistema públic de salut.

0
per a odontologia solidària

Gràcies a pacients com tu, cada any podem destinar més de 50.000€ a cuidar de la salut dental de pacients en risc d’exclusió.

0
pacients vulnerables

Cada any, subvencionem el tractament de 1.700 persones en risc d’exclusió social

0
menors en risc d'exclusió

Des de l’any 2017, hem atès gratuïtament 50 infants de famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i social amb tractaments d’alta complexitat

L’Institut Pere Claver treballem de manera coordinada amb més de 40 institucions no lucratives del territori per portar a terme la seva tasca assistencial solidària. Sant Joan de Déu Serveis Socials, Arrels Fundació, Càritas, Creu Roja o la Fundació Germà Tomàs Canet són algunes de les organitzacions que col·laboren amb el nostre projecte social.

L’Institut forma part del Grup Sant Pere Claver, entitat amb més de 70 anys d’història que dedica gran part de la seva activitat a atendre persones amb problemes de salut mental mitjançant diferents recursos sanitaris, socials, residencials i laborals.

Actualment, al Grup Sant Pere Claver treballen més de 350 professionals en els diferents serveis adreçats a persones amb problemes de salut mental (psicòlegs/òlogues, psiquiatres, infermers/es, treballadors/es i educadors/es socials, etc.).

Aquest bagatge i especialització ha permès que l’Institut Pere Claver s’hagi convertit en una institució de referència en l’atenció odontològica a persones amb problemes de salut mental, les quals de vegades requereixen d’unes tècniques, habilitats i sensibilitat diferents a la d’altres tipus de pacients.

Des de l’any 2007, el Grup Sant Pere Claver treballa en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual mitjançant la gestió d’un centre de dia i una residència de la xarxa pública de serveis socials. Aquesta experiència, i el treball en xarxa amb altres entitats socials que presten serveis especialitzats per a persones amb discapacitat intel·lectual, ens permet una aproximació a aquests pacients més acurada, personalitzada i adient a les necessitats de cada persona.

L’atenció que oferim és sempre personalitzada i adaptada a les necessitats específiques de cada persona, independentment de les seves característiques i situació personals.

Grup Sant Pere Claver, del qual formem part, és una institució sense ànim de lucre integrada per diverses entitats que promovem més de 30 programes en els àmbits sanitari, social, tutelar i laboral, els quals registren anualment més de 100.000 visites de persones usuàries.

Des del Grup, prioritzem l’assistència integral i transversal de les persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social per a cobrir les seves necessitats bàsiques de salut, contribuir a la millora de la seva qualitat de vida i garantir els seus drets, situant-les sempre al centre de la presa de decisions i fomentant la seva autonomia i capacitats perquè tinguin una vida més autònoma.

Els serveis que impulsem ofereixen una especial atenció als col·lectius com la infància i l’adolescència en risc d’exclusió, les persones amb discapacitat intel·lectual, amb problemes de salut mental o en situació de sense sostre. Realitzem la nostra missió de cura i acompanyament de les persones més vulnerables sempre des dels valors que defineixen el Grup Sant Pere Claver: responsabilitat, compromís solidari, confiança, igualtat, autonomia, intimitat i transparència.

· Dades referides a l’any 2019.

· 50.000€ és la xifra que l’Institut deixa d’ingressar aplicant les bonificacions que es fan a aquelles persones en situació de vulnerabilitat que compleixen els criteris fixats per l’Institut.